Świadczymy usługi szkoleniowe na terenie całego kraju  dla Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy od 2007 roku. Oferujemy również szkolenia dla Powiatowych Rad Rynku Pracy oraz osób bezrobotnych. Zapewniamy najwyższą jakość merytoryczną szkoleń współpracując m.in. z GIODO, UOKiK czy MRPiPS.

Lista najpopularniejszych tematów szkoleniowych:

Aby zobaczyć szczegóły – kliknij w temat

Agresja w Urzędach Pracy – jak temu przeciwdziałać. Poprawa jakości komunikacji z klientem trudnym i agresywnym warunkiem podniesienia efektywności obsługi klienta Powiatowego Urzędu Pracy. – NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – realizacja w oparciu o priorytety przyjęte na 2016r. – NOWOŚĆ!

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz kodeksu pracy– zmiany obowiązujące od 2016r. – NOWOŚĆ!

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Strategie rozwoju lokalnego rynku pracy w kontekście działalności Powiatowych Rad Rynku Pracy

Kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pomoc de minimis udzielana przez urzędy pracy na podstawie nowych przepisów prawa krajowego i unijnego – aktualny stan prawny – ujęcie praktyczne.

Aktualne zadania dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie ochrony danych osobowych wynikające ze znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych.

Nowe zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowych Urzędach Pracy wynikające ze znowelizowanej ustawy  o ochronie danych osobowych. Rola i odpowiedzialność ABI w PUP.

Stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w kontekście nowych obowiązków pracowników PUP wynikających ze znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych

Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ochrona danych osobowych w urzędach pracy z uwzględnieniem zmian w ustawie obowiązującej od  1 stycznia 2015r. oraz nowych aktów wykonawczych do ustawy

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zagadnień dot. dostępu do informacji publicznej.

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium  RP

Nowe zadania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych- zasadnicze zmiany.

Nowy wymiar funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Rynku Pracy w świetle nowelizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dostęp do Informacji Publicznej – najnowsze orzecznictwo

Urzędy Pracy w służbie pomocy ludziom i organizacjom – warsztaty inspirujące. II Nowe modele biznesowe w nowoczesnej gospodarce.

Skuteczna komunikacja warunkiem dobrej współpracy w zespole w świetle podniesienia efektywności aktywizacji osób bezrobotnych.

Prowokacja dziennikarska-zarządzanie sytuacją kryzysową w Urzędzie Pracy. Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu.

Trudny klient – skuteczna komunikacja warunkiem efektywnej współpracy w relacji klient i pracownik urzędu pracy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia.

Job coaching w pracy z klientem indywidualnym.

Job coaching w pracy z klientem grupowym.

Microsoft Excel  – poziom podstawowy.

Microsoft Excel  – poziom średnio zaawansowany.

Microsoft Excel  – poziom zaawansowany.